Mediation

Van standpunten naar belangen
Een conflict op het werk heeft grote impact. Als mensen niet meer on speaking terms zijn verdwijnt het werkplezier, daalt de productiviteit, gaan mensen op eieren lopen - met in het ergste geval verzuim of vertrek tot gevolg. En of een geschil zich nu strikt genomen tussen twee collega’s, een werkgever en een werknemer, tussen bestuurders of binnen teams afspeelt, de effecten zijn vaak veel breder merkbaar. Een conflict is kostbaar, voor zowel mens als organisatie.

Daarom is het voor alle partijen van belang dat we een geschil voortvarend, zakelijk en in vertrouwen oplossen. Ook als het om ziekte en re-integratie gaat. Want herstel kan misschien even duren, maar de afspraken erover moeten snel en helder boven tafel komen.

Het grote voordeel van mediation
Het mooie van mediation is dat het een constructief proces is - met de focus op de toekomst, op wat ieder echt wil bereiken. Je krijgt oog voor elkaars belangen en komt al snel tot een oplossing die werkt voor allebei. Anders dan in een juridische procedure, waarin de strijd verhardt, standpunten verstarren en het uiteindelijk uitdraait op winnen of verliezen.

Zo ontwikkelen we de oplossing
We starten elk traject met het inventariseren van het probleem en het helder krijgen van de belangen aan weerszijden. Daarbij houden we een scherp oog voor de communicatie en persoonlijke aspecten. We zorgen voor vertrouwelijkheid en veiligheid, zodat mensen open kunnen zijn.

En dat betaalt zich uit: er ontstaat ruimte voor gesprek, het verkennen van oplossingsrichtingen en onderhandeling. Er is weer beweging. We ronden af, je bepaalt samen hoe de oplossing eruit komt te zien en we leggen de afspraken vast in een overeenkomst.

Dat is altijd maatwerk, met een duidelijke belofte: zo kun je allebei verder.

“Je krijgt oog voor elkaars belangen en komt al snel samen tot een oplossing die werkt voor allebei”